Nobita lạc vào vương quốc gió:

http://www.megaupload.com/?d=US00K57Y

Chiến thắng quỷ Kamat:


http://www.megaupload.com/?d=1MAIOUBM

Lâu đài dưới đáy biển:

http://www.megaupload.com/?d=9CZ4JTHI

Nobita đêm trước ngày cưới: http://www.megaupload.com/?d=O635ISRU

Nobita den xu so Ba Tư :

http://www.megaupload.com/?d=SEWB4FUA

Nobita va 3 chang hiep sy mong mo :


http://www.megaupload.com/?d=8NBPR239

Nobita va bi mat hanh tinh mau tim :

http://www.megaupload.com/?d=IP19GBWW

Nobita va the gioi phep thuat :

http://www.megaupload.com/?d=Q2I4JXSZ

Nobita Va Vuong Quoc loai chim :

http://www.megaupload.com/?d=NCTME0SO